Biuletyn Informacji Publicznej

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.

Zarząd – Sławomir Janas, Prezes Zarządu,
Skład Rady Nadzorczej: Michał Sieroń – Przewodniczący RN,
Jarosław Ciszewski – Wiceprzewodniczący RN,
Elżbieta Pająk- Sekretarz RN,
Dane Spółki: NIP 644 35 05 311, Regon 276 407 503
KRS 0000488542, Kapitał zakładowy 440.000,00 zł w całości opłacony.