Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na „Wymianę stolarki okiennej drewnianej nie spełniającej wymagań izolacyjności termicznej na nową stolarkę okienną PCW o odpowiednich parametrach ” .

 W załączniku przesyłamy Opis prac i parametrów zamówienia, oraz obmiar robót.

 Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Spółki do dnia 12 listopada 2019 r najpóźniej do godziny 13:00.

 Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w dniu 12 listopada 2019 r. o godzinie 13:15.

 Podpisanie umowy planowane jest na dzień 12 listopada 2019 r. o godzinie 14:00.

Załączniki:
  1. Opis prac i parametrów zamówienia
  2. Obmiar robót.
  3. Wzór umowy.

 Sławomir Janas

 Prezes Zarządu

 OLK Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o.